Witaj na stronie Katedry Inżynierii Energii (KIE)

Aktualności

❑ W dniu 3 kwietnia 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyła się konferencja pod hasłem „Wyzwania w energetyce i ciepłownictwie dla ochrony środowiska”, w trakcie której prof. dr hab. inż. Zbigniew Bis wygłosił prezentację pt.: "Węgiel – przyszłościowy nośnik czystej energii". Więcej informacji można zanleźć na stronie NFOŚiGW

W spotkaniu w NFOŚiGW uczestniczyli m.in.: Minister Środowiska – prof. Jan Szyszko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej – Paweł Sałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii – Andrzej J. Piotrowski, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Energii – Agnieszka Michalska, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – dr inż. Konrad Tomaszewski, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. – dr Stanisław Kluza, Przewodniczący Konwentu Prezesów WFOŚiGW i Prezes WFOŚiGW w Olsztynie – Adam Krzyśków, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej „Ciepłownictwo Polskie” – Jacek Szymczak, Prezes Zarządu PEC „Geotermia Podhalańska” – Wojciech Ignacok.

❑ W dniu 25.01.2017 r. prof. Zbigniew Bis oraz prof. Rafał Kobyłecki uczestniczyli w uroczystości oficjalnego uruchomienia najnowocześniejszego, pierwszego na świecie, Zakładu Odzysku Energii z biomas roślinnych firmy FLUID S.A. w Sędziszowie.

❑ W dniu 12 stycznia 2017 r. prof. dr hab. inż. Zbigniew Bis i dr inż. Andrzej Kacprzak brali udział w seminarium naukowym, które odbyło się w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie. W ramach spotkania profesor Bis wygłosił prezentację pt.: „Węgiel - przyszłościowy nośnik czystej energii”.

❑ Profesor Kobyłecki i profesor Bis brali w dniach 29 listopada, 1 grudnia oraz 5 grudnia 2016 udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego pod wiodącym tytułem „Możliwości utylizacji odpadów organicznych, poprawy plonowania i właściwości gleb przez zastosowanie biowęgla". Pracownicy KIE wygłaszali wykłady pt.: "Wytwarzanie biowęgla" oraz "Inne perspektywiczne możliwości zastosowania biowęgla".

❑ W pierwszym tygodniu czerwca 2016 w ramach wyjazdu organizowanego przez Ministerstwo Energii RP oraz Ambasadę Szwecji w Polsce profesor Kobyłecki odwiedził Skanię (region w południowej Szwecji). Pobyt profesora poświęcony był głównie zapoznaniu się ze szwedzkimi osiągnięciami w zakresie nowoczesnych technologii przetwarzania odpadów i biomasy, a także wymianie doświadczeń w tym zakresie między partnerami polskimi i szwedzkimi.

❑ W dniu 7 czerwca 2016 r. prof. dr hab. inż. Zbigniew Bis brał udział w seminarium pt.: "Polskie Innowacje w Energetyce", które prowadził Minister Środowiska Jan Szyszko. W seminarium brali również udział Wicepremier Mateusz Morawiecki, Minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek. Profesor Bis podczas seminarium wygłosił prezentację pt.: „Biowęgiel - potencjalny arsenał do walki ze zmianami klimatu i niską emisją”.

W dniu 3 czerwca 2016r. prof. dr hab. inż. Zbigniew Bis brał udział w panelu eksperckim podczas debaty pt.: „Węgiel i niskoemisyjne ciepło jako element polskiej drogi do gospodarki niskoemisyjnej” organizowanej pod patronatem Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Prezesa Instytutu Sobieskiego.

❑ W dniu 22.04.2016 r. Kierownik naszej Katedry Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bis uczestniczył w Forum Gospodarki Niskoemisyjnej odbywającym się w Ministerstwie Energii w Warszawie. Profesor Bis brał udzaiał w dyskusji panelowej w ramach SESJI I "Innowacyjność – współpraca biznesu i nauki (potrzeby, wdrożenia)".

❑ W dniu 15.04.2016 r. w naszej Katedrze gościliśmy przedstawicieli firmy Boson Energy z Luksemburga, którzy zainteresowani są nawiązaniem współpracy naukowo-badawczej. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się rozwijane w naszej Katedrze technologie uwęglania i toryfikacji biomasy, a także spalania i zgazowania paliw w pilotowym przedpalenisku cyklonowym oraz technologie w zakresie ograniczenia emisji CO2.

Studia na Wydziale Infrastruktury i Środowiska - Kierunek Energetyka

Współpraca z przemysłem

Od początku swego istnienia Katedra Inżynierii Energii współpracuje z przemysłem i energetyką zawodową. Wiele opracowań miało charakter gotowych rozwiązań technicznych, spośród których należy wymienić: Wdrożenie metodyki oznaczania zawartości części palnych w popiołach lotnych, założenia konstrukcyjne modernizacji cyklonów kotła cyrkulacyjnego typu OFz- 450"B" w EC Żerań w celu ograniczenia negatywnego wpływu na pracę i osiągi kotła, opracowanie koncepcji zmian konstrukcyjnych cyklonu w kotle cyrkulacyjnym BC-35 w celu poprawy skuteczności separacji.